PODCAST | Mixed Music

Hãy thức dậy đi và bật radio để thưởng thức thực đơn âm nhạc đầy hứng khởi cho buổi sáng nhiều bất ngờ cùng Ngọc Bảo, bà chủ của khu vườn âm nhạc Breakfast show cùng Nguyên Khang và Mr K Táo! Món khai vị sẽ là một câu chuyện cuộc sống đầy ý nghĩa nhé. Album, single mới nhất, cùng các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế sẽ giúp bạn khởi đầu một ngày mới cực vui! “Spice me up”- gia vị bí mật cực kì phong phú và hấp dẫn với các bí quyết dành riêng cho những cô nàng cá tính!!! Món tráng miệng thay đổi mỗi ngày từ Hip Hop Hurrah, Let it rock, Hit back đến I love OST và Artist from A to Z! Bàn ăn luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sẻ chia với thư sáng Request Line! Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, từ 6g đến 9g, hãy bật radio lên, cùng Ngọc Bảo, Nguyên Khang, Mr. K Táo và Quốc – chú gà trống hot nhất Việt Nam đón bình minh trong XoneFM Breakfast show!!!
Breakfast Show
12/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
12/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
12/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
11/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
11/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
11/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
10/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
10/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
10/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
09/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
09/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
09/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
08/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
08/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
08/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
05/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
05/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
05/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
04/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
04/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
04/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
03/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
03/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
03/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
02/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
02/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
02/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
01/09/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
01/09/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
01/09/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
29/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
29/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
29/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
28/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
28/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
28/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
27/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
27/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
27/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
26/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
26/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
26/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
25/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
25/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
25/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
22/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
22/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
22/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
21/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
21/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
21/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
20/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
20/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
20/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
19/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
19/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
19/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
18/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
18/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
18/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
15/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
15/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
15/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
14/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
14/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
14/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
13/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
13/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
13/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
12/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
12/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
12/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
11/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
11/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
11/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
08/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
08/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
08/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
07/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
07/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
07/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
06/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
06/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
06/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
05/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
05/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
05/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
04/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
04/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
04/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
01/08/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
01/08/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
01/08/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
31/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
31/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
31/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
30/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
30/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
30/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
29/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
29/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
29/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
28/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
28/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
28/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
25/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
25/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
25/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
24/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
24/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
24/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
23/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
23/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
23/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
22/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
22/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
22/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
21/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
21/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
21/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
18/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
18/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
18/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
17/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
17/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
17/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
16/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
16/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
16/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
15/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
15/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
15/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
14/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
14/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
14/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
10/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
10/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
10/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
09/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
09/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
09/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
08/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
08/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
08/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
07/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
07/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
07/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
04/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
04/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
04/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
03/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
03/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
03/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
02/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
02/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
02/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
01/07/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
01/07/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
01/07/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
30/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
30/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
30/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
27/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
27/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
27/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
26/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
26/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
26/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
25/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
25/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
25/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
24/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
24/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
24/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
23/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
23/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
23/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
20/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
20/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
20/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
19/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
19/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
19/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
18/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
18/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
18/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
17/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
17/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
17/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
16/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
16/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
16/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
13/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
13/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
13/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
12/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
12/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
12/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
11/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
11/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
11/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
10/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
10/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
10/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
09/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
09/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
09/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
06/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
06/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
06/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
05/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
05/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
05/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
04/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
04/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
04/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
03/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
03/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
03/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
02/06/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
02/06/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
02/06/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
30/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
30/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
30/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
29/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
29/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
29/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
28/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
28/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
28/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
27/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
27/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
27/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
26/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
26/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
26/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
23/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
23/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
23/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
22/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
22/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
22/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
21/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
21/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
21/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
20/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
20/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
20/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
19/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
19/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
19/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
16/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
16/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
16/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
15/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
15/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
15/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
14/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
14/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
14/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
13/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
13/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
13/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
12/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
12/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
12/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
09/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
09/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
09/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
08/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
08/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
08/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
07/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
07/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
07/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
06/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
06/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
06/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
05/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
05/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
05/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
02/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
02/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
02/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
01/05/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
01/05/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
01/05/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
30/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
30/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
30/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
29/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
29/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
29/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
28/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
28/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
28/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
25/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
25/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
25/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
24/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
24/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
24/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
23/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
23/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
23/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
22/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
22/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
22/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
21/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
21/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
21/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
18/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
18/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
18/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
17/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
17/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
17/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
16/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
16/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
16/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
15/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
15/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
15/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
14/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
14/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
14/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
11/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
11/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
11/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
10/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
10/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
10/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
09/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
09/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
09/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
08/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
08/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
08/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
07/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
07/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
07/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
04/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
04/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
04/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
03/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
03/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
03/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
02/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
02/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
02/04/2014 06.00 To 07.00

Breakfast Show
01/04/2014 08.00 To 09.00

Breakfast Show
01/04/2014 07.00 To 08.00

Breakfast Show
01/04/2014 06.00 To 07.00

Bạn phải là XONER mới có thể sử dụng tiện ích này.
Đóng
Bạn chưa là thành viên của XoneFM?
Đăng ký